Çevre

FTM Dış Ticaret olarak üretim tesislerimizde çevre yönetim sistemi dahilinde Çevreci Yönetimi uygulamaktadır. Doğaya ve Çevreye yönelik sorunları önlemek adına tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri alarak bunların kalıcılığı için çaba sarf ediyoruz.
Çevreye duyarlılığı ve doğaya saygı konusuna tüm hassasiyetimizle eğiliyor, çevreye duyarlı işletme yönetim prensiplerinin yanı sıra somut çevresel hedeflere ve eylem planlarına gerekli yatırımları yapıyoruz.